Προκήρυξη 02/06/2015

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα

πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου», με Κωδ.

ΟΠΣ 376936, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα: adobe-pdf-logo