Προκήρυξη 16/03/2015

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», με Κωδ. ΟΠΣ 376938, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα: adobe-pdf-logo