Προκήρυξη 17/03/2015

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών», με Κωδ. ΟΠΣ 376935, από το Δικαιούχο/ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Διαβάστε περισσότερα: adobe-pdf-logo