2ο Δελτίο τύπου – Διεθνές συνέδριο και ολοκλήρωση του προγράμματος BADGE

Το ΚΜΟΠ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του 24μηνου προγράμματος «BADGE: Συμβουλευτική και Υποστήριξη Γυναικών σε Θέματα Επιχειρηματικότητας».