2η Πιλοτική Φάση των Θεματικών Εργαστηριών για τη Διαφορετικότητα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο δεύτερος κύκλος Θεματικών Εργαστηρίων που έγινε στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «BADGE: Επιχειρηματικές Συμβουλές και Καθοδήγηση στην Γυναικεία Επιχειρηματικότητα». Τα θεματικά εργαστήρια είχαν στόχο την ανάπτυξη  των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ώστε οι ωφελούμενες να διευκολυνθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα εργαστήρια οργανώθηκαν από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του ΚΜΟΠ στον Πειραιά.

Κατά την υλοποίηση της δεύτερης πιλοτικής φάσης πραγματοποιήθηκαν δύο (2) θεματικά εργαστήρια, με τίτλους: «Κατανοώντας αν είμαι κατάλληλη για αυτοαπασχόληση» και «Εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Οι ευπαθείς ομάδες στις οποίες απευθυνόταν ήταν γυναίκες άνω των 45 ετών και γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Στα 2 εργαστήρια συμμετείχαν συνολικά 12 συμμετέχουσες.

Τα εργαστήρια είχαν διάρκεια 6 ωρών έκαστο και ανέπτυξαν θεματικές ενότητες όπως:

  • Κίνητρα, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για την αυτοαπασχόληση
  • Εργαλεία αυτογνωσίας και προφίλ SWOT των ωφελουμένων
  • Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στις δεξιότητες
  • Διαχείριση χρόνου όταν η επιχείρηση λειτουργεί από το σπίτι
  • Ευέλικτοι τρόποι λειτουργίας μίας οικιακής επιχείρησης
  • Ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου υποστήριξης της οικιακής επιχείρησης

Οι συμμετέχουσες του εργαστηρίου με τίτλο «Κατανοώντας αν είμαι κατάλληλη για αυτοαπασχόληση» κλήθηκαν να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά στερεότυπα που χαρακτηρίζουν την εικόνα του αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα σκέψης και προσέγγισης της ατομικής επιχειρηματικότητας με βάση τις σημερινές οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. Παράλληλα, οδηγήθηκαν σε μία διαδικασία ενδοσκόπησης, στη διάρκεια της οποίας διεξήγαγαν μία ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) για τον εαυτό τους ώστε να προσδιορίσουν τα δυνατά και τα αδύνατά τους σημεία και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των επαγγελματικών τους στόχων με βάση τις προσωπικές τους δεξιότητες.

Στο εργαστήριο με τίτλο «Εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», η δημιουργία μεθοδολογίας διαχείρισης χρόνου σε καθημερινό επίπεδο απετέλεσε το βασικό θεματικό άξονα. Πώς περνάει κανείς από το χάος της καθημερινότητας στην ηρεμία που χρειάζεται ένα εστιασμένο εργασιακό περιβάλλον; Πώς αξιολογούνται οι προτεραιότητες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο; Τι διαφορά έχει το «Επείγον» από το «Σημαντικό»; Αυτά και άλλα θέματα αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, με χρήση εφαρμοσμένων μεθόδων και επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων.

Τα Εργαστήρια βασίζονται σε καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές, που έχουν αναπτυχθεί στην Αγγλία από την συμβουλευτική εταιρεία INOVA, η οποία έχει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης και της υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με το πρόγραμμα BADGE μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, http://badge-project.eu/el, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: http://kmop.eu/index.php/current/40-badge-project.