Εμπειρία

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙNAΠ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία

• Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των Ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου

• Δικτύωση ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς /Ημέρες Καριέρας

• Θεματικά Εργαστήρια με θέμα : «Σύγχρονες τεχνικές προώθησης στην εργασία ,επαγγελματική καθοδήγηση»

• Θεματικό Εργαστήριο με θέμα : «Εναλλακτικές καλλιέργειες-νέες πηγές εσόδων σε αγροτικές δραστηριότητες»

• Θεματικά Εργαστήρια με θέμα : « Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Προϊόντων –Υπηρεσιών»

• Θεματικά εργαστήρια με θέμα : «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

•Συμβουλευτική υποστήριξη των  ωφελουμένων  κατά τους 3 πρώτους μήνες τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας

2013-2015

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Απασχόληση Τώρα")

2

Συλλογική Τοπική Δράση για την απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης

• Δικτύωση ΑΣ  με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς
• Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο δράσης – αρχική επαγγελματική συμβουλευτική
• Θεματικό εργαστήριο: σύγχρονες τεχνικές προώθησης στην εργασία, επαγγελματική καθοδήγηση
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός - εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων
• Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων τους 3 πρώτους μήνες εργασίας τους

2013 - 2015

Περιφέρεια Αττικής (Α.Σ «Δυτική Συμμαχία για την Απασχόληση»)

3

Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων) (α' & β' κύκλου)

Δημιουργία κέντρου προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης γυναικών Ρομά στη Θεσσαλονίκη

2013 - 2015

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ ΥΠΕΣ)

4

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών

• Ηλεκτρονική δικτύωση ας  με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς
• Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο δράσης – αρχική επαγγελματική συμβουλευτική
• Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά) - συμβουλευτική υποστήριξη για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ωφελουμένων

• Διακρατικότητα

2012 - 2015

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Απασχόληση Τώρα")

5

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Διδυμότειχου

• Eφαρμοστική μελέτη κοινωνικής οικονομίας συνοδευόμενη από σχετικό Toolkit
• Διακρατικότητα
• Ηλεκτρονική δικτύωση ΑΣ  με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς
• Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο δράσης – αρχική επαγγελματική συμβουλευτική
• Θεματικό εργαστήριο: πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα – υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
• Θεματικό εργαστήριο: πληροφόρηση – συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργάνωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός - εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων
• Επιχειρηματικός σχεδιασμός - εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
• Παροχή υποστήριξης & διευκόλυνσης (νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά)- ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
• Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των ωφελουμένων

2012 - 2015

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Αναπτυξιακή Σύμπραξη  "Προοπτική")

6

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης

Επιχειρηματικός σχεδιασμός - εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

2012 - 2015

Αναπτυξιακή Σύμπραξη  "Παρέμβαση στην Απασχόληση" για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

7

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Γρεβενών - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 16 επιχειρήσεις της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Γρεβενών –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

8

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 32 Επιχειρήσεις της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

9

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 70 επιχειρήσεις Ένδυσης του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

10

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 38 επιχειρήσεις Οικιακού εξοπλισμού του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνης –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

11

Σωματείο Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν. Αχαΐας -Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 – 2014

Οι 60 επιχειρήσεις του Σωματείου Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν. Αχαΐας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

12

Συντεχνία Κουρέων - Κομμωτών - Αισθητικών Ν. Γρεβενών - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 – 2014

Οι 18 επιχειρήσεις της Συντεχνίας Κουρέων - Κομμωτών - Αισθητικών Ν. Γρεβενών –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

13

Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Αιτωλοακαρνανίας -  Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 62 επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Αιτωλοακαρνανίας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

14

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 11 επιχειρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

15

Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Κιλκίς -Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 36 επιχειρήσεις της Συντεχνίας Αρτοποιών Νομού Κιλκίς –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

16

Σωματείο Επαγγελματιών Γαστρονομίας Εστίασης και Συμποσίου Νομού Κορινθίας - Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 57 επιχειρήσεις του Σωματείου Επαγγελματιών Γαστρονομίας Εστίασης και Συμποσίου Νομού Κορινθίας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

17

Σύνδεσμος Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Πατρών-Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης - Πρόσκληση Β'

• Σύνταξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή των Επιχειρήσεων στην Πρόσκληση Β και την ενσωμάτωση τους στο φάκελο υποβολής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην Πρόσκληση Β’

2012 - 2014

Οι 44 επιχειρήσεις του Συνδέσμου Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Πατρών –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

18

Yποέργο 1 :   Ενέργειες Επιστημονικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Εποπτείας το οποίο εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»

  • Μεθοδολογία της Δοκιμαστικής εφαρμογής των εγχειριδίων ενημέρωσης στους Επαγγελματίες υγείας των Δημοτικών ιατρείων του Δήμου της Αθήνας
  • Δοκιμαστική εφαρμογή σε 20-30  Επαγγελματίες υγείας των Δημοτικών ιατρείων του Δήμου της Αθήνας Κατασκευή - Αναπαραγωγή - Διανομή  Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας πριν την ενημέρωση και της αποτελεσματικότητας της ενημέρωσης με έμφαση στη κατανόηση, ενδιαφέρον, ευληπτότητα μηνυμάτων, επίτευξη των στόχων της παρέμβασης
  • Αναφορά αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας  της παρέμβασης ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ την ενημέρωση (κατανόηση, ενδιαφέρον, ευληπτότητα μηνυμάτων, επίτευξη των στόχων της παρέμβασης, κ.ά)
  • Σχέδιο Δράσης Διορθωτικών ενεργειών, τελική διαμόρφωση των παρεμβάσεων, ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής

2012

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

19

Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Σύνδεσμος Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Πατρών –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

20

Σωματείο Επαγγελματιών Γαστρονομίας Εστίασης και Συμποσίου Νομού Κορινθίας - Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Σωματείο Επαγγελματιών Γαστρονομίας Εστίασης και Συμποσίου Νομού Κορινθίας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

21

Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Κιλκίς - Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Κιλκίς –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

22

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

23

Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Αιτωλοακαρνανίας Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Αιτωλοακαρνανίας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

24

Συντεχνία Κουρέων - Κομμωτών - Αισθητικών Νομού Γρεβενών Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Συντεχνία Κουρέων - Κομμωτών - Αισθητικών Νομού Γρεβενών –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

25

Σωματείο Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν Αχαίας Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Σωματείο Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ν Αχαΐας –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

26

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης – Κλάδος ένδυσης/υπόδησης Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης – Κλάδος ένδυσης/υπόδησης –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

27

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης – Οικιακός Εξοπλισμός Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης – Οικιακός Εξοπλισμός-

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

28

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Διαρθρωτική Προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α – Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης

Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

2011 - 2015

Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων –

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΦΔ - ΕΙΕΑΔ)

29

"Frakapor Logistics Ελλάς ΑΕ" -  "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων  σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας "Frakapor Logistics Ελλάς ΑΕ"

2008 - 2009

"Frakapor Logistics Ελλάς ΑΕ" -   Γενική Γραμματεία Ισότητας

30

"Action Plan AE" - "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "Action Plan AE"

2008 - 2009

"Action Plan AE" - Γενική Γραμματεία Ισότητας

31

"Altec Telecoms AE" -  "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "Altec Telecoms AE"

2008 - 2009

"Altec Telecoms AE"  - Γενική Γραμματεία Ισότητας

32

"Altec ABEE" -  "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "Altec ABEE"

2008 - 2009

"Altec ABEE" - Γενική Γραμματεία Ισότητας

33

"ΙΑΣΩ Α.Ε" - "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "ΙΑΣΩ Α.Ε"

2008 - 2009

"ΙΑΣΩ Α.Ε" - Γενική Γραμματεία Ισότητας

34

"ΙΑΣΩ General Α.Ε" -   "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "ΙΑΣΩ General Α.Ε"

2008 - 2009

"ΙΑΣΩ General Α.Ε" - Γενική Γραμματεία Ισότητας

35

"Multimedia AE" -  "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις"

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "Multimedia AE"

2008 - 2009

"Multimedia AE"  - Γενική Γραμματεία Ισότητας

36

"ΙΜΣ ΕΛΛΑΣ" - "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "ΙΜΣ ΕΛΛΑΣ"

2008 - 2009

"ΙΜΣ ΕΛΛΑΣ" - Γενική Γραμματεία Ισότητας

37

"Παζαρόπουλος Εμπ. Αυτ. Α.Ε." - "Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Σ.Κ.

Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη συμφιλίωση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε εργαζόμενες γυναίκες της εταιρείας - "Παζαρόπουλος Εμπ. Αυτ. Α.Ε."

2008 - 2009

"Παζαρόπουλος Εμπ. Αυτ. Α.Ε." - Γενική Γραμματεία Ισότητας

38

"Νέες Μορφές Απασχόλησης και Καλύτερος Συνδυασμός των Οικογενειακών και Επαγγελματικών Υποχρεώσεων στο Δήμο Αθήνας" -  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) Β΄ΚΥΚΛΟΣ

Δράσεις υποστήριξης μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων για τον καλύτερο συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων

2008

EKT - Υπουργείο Εργασίας