Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου Απασχολησιμότητας περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα βελτίωσης των συνθηκών απασχολησιμότητας, προώθηση στην αγορά εργασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) για θέματα αγοράς εργασίας.
  • Την παροχή υπηρεσιών αναδιοργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με έμφαση την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τον καλύτερο συνδυασμό των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των εργαζομένων τους.
  • Την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της εταιρικής εικόνας μέσω της υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Την βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας και σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω της διαδυκτιακής Πύλης Απασχόλησης.
  • Την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε θέματα αγοράς εργασίας, απασχόλησης και συμβουλευτικής.
  • Την ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής, εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
  • Τη διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων