Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)

Το Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.) είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2006 με στόχο την βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας ατόμων που δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όπως άνεργοι, άτομα που κινδυνεύουν από ανεργία ή ανήκουν σε κάποια ευπαθή κοινωνική ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΑΠ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα που χρίζουν της υποστήριξής του, αναπτύσει καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας και συμβουλευτικής  κυρίως με τη χρήση εργαλείων νέας τεχνολογίας και εκπονεί μελέτες και έρευνες για την αγορά εργασίας.